Træer til haven

træer til haven Skab højde, rum,  skygge eller blot en flot skulptur i haven med træer.  Vurder nøje hvad du skal bruge træet til og vælg så det rigtige træ fra starten. Her er en lille guide til hvilke træer du kan vælge til dit projekt.

 

 

 

 

Planteperiode

Træer der leveres bar-rods (uden klump eller potte) – læs også vores plantevejledning her..

I løbet af efteråret brydes forbindelsen til bladene, så  planterne ikke forbruger vand, og der sker en afhærdning som er fremkaldt af sollyset og den korte daglængde. Det betyder, at planterne når hvilen er induceret, kan klare en normal dansk vinter. Denne modning og afhærdning er normalt først færdig i  november. Plantes der tidligere, kan den manglende afhærdning give tørkeskader og vinterskader.

Barrodstræer

bør plantes i perioden fra november til indtil ultimo april. Om vinteren kan du plante, når blot  jorden ikke er så  hård af frost, at der ikke kan graves i den. Ud fra planternes velbefindende betyder frosten intet.

Klumpplanter

Klumplanter tages også op af jorden og skal derfor også være i dvale når de flyttes, så opstartstidspunktet er den samme som ved bar-rods træer. Men til gængæld kan klump-træer der er taget op, tåle at stå lidt længere i forårsperioden..

Pottede træer

Træer der levers og er groet i potter, kan i princippet plantes ud hele året rundt, – men det anbefales ikke at udplante i den tørreste periode, da et nyplantet træ kræver store mængder vand..

 

Veldrænet jord

Plantes i en tung eller vandmættet jord vil der være meget lidt ilt til rødderne og planterne vil svækkes eller dø.

Du kan forbedre jorden ved at tilføre sand/grus , grov spagnum eller kompost. Maximalt 1/3 af hvert tilførselsmateriale.

Er jorden meget sandet kan med fordel tilføre en lerholdig muld.

Spagnum anvendes kun i meget fede jorde, spagnummen skal være af en grov struktur min. 20 mm. Anvend maximal 1/3 af den samlede volumen der blandes i jorden. Meget vigtigt at planternes rødder ikke står i rent spagnum, men at spagnummet kun bruges til at forbedre jordstrukturen.

Disse materialer bør blandes op i den eksisterende jord og ikke udgøre mere end 1/3  Anvender du kompost fra genbrugsstationen skal du være sikker på at kende kvaliteten. Hvis de ikke kan dokumentere en vis renhed og komposteringsgrad af deres kompost, anbefaler vi ikke at benytte dette, da du kan risikerer at tilføre ukrudtsfrø, snegleæg mv.  Du kan på Plantetorvet.dk finde god kompost.

Du kan også skifte jorden ud,  med en god muld som fx gartnermuld eller supermuld som du også finder på hjemmesiden.

Er der en fed, leret muld, der hvor træet skal stå, kan renden komme til virke som et badekar, hvor vandet har svært ved at trænge ud i den mere sammenpressede jord uden for renden. Denne badekareffekt kan også forekomme, hvor arealet skråner ned mod renden eller endnu værre hvis der er et stort flise areal, der har fald mod renden. Her er det en fordel, at planterenden graves minimum i dobbelt dybde. Bunden af renden fyldes op med løst materiale som småsten eller andet, der kan sikre, at vandet kan trænge væk. Kan det lade sig gøre, kan der med fordel graves render vinkelret på planterenden i arealets faldretning og fylde disse op med sten og grus.

Hvis du planter planterne dybere end de har stået i planteskolen vil de også få mindre ilt og svækkes. Det er derfor meget vigtigt at jorden maksimal er 1-2 cm. over rodhalsen (overgangen mellem rod og top)

Opbevaring fra du modtaget træet til det plantes.

 
Når du modtager træerne skal barrodede allétræer opbevares køligt og rødderne skal holdes tildækket og fugtige. Planterne kan opbevares 2-3 dage fra modtagelse til plantning, under de rette forhold. Klump- og pottede træer kan opbevares i op til 1 uge fra modtagelse til plantning.

Plantning

 
Plantehullet skal graves rigeligt stort, minimum 3 gange rødderne på det træ der skal plantes diameter. Det er vigtigt at bunden, samt siderne i hullet løsnes, således at vandet senere kan trække væk. Træet skal plantes i 3-5 cm. under den dybde, de tidligere har stået, således at når jorden sætter sig, står træet i samme dybde som da den blev produceret. Uanset om det drejer sig om klump/ potte eller barrodstræer. Potter skal fjernes før plantning, lærred og stålnet skal ikke fjernes, men dog løsnes hvis det sidder tæt på stammen.

Symbiosen med svampe

En god symbiose med svampefloraen kan flerdoble rodens evne til at optage næring og vand samt beskytte mod dårlige svampe. Disse svampe er naturligt forekommende i skovbunden (hvor også skadelige svampe kan forekomme) men i en nyetableret have vil disse symbiosesvampe kun findes i begrænset omfang. Vi anbefaler ikke at hente muld i skoven, da risikoen for at tilføre haven utilsigtede skadevoldere som bl.a. den berygtede honningsvamp.

Du kan i stedet tilføje MYCOPLANT© , som er et pulverprodukt der kan lægges ud i planterenden og derved pode jorden med de nyttige svampe.

Opbinding

 
Det er vigtigt for træets etablering at det er opbundet, for at sikre at rødderne kan fastholde træet. Pælene anbringes inden plantning. Ved brug af én pæl, skal opbindingsrem og afstandsklods anbringes øverst på pælen, ca. 1 meter over jordoverfladen. Pælen skal anbringes i vindretningen, således at træet trækker og ikke skubber til pælen. Ved brug af 2-3 pæle skal man ikke bruge afstandsklodser, men udelukkende opbindingsremme, en bedre løsning med 2-3 pæle frem for 1 pæl

Renholdelse

Det er meget vigtigt, at der holdes fri for ukrudt rundt om rødderne. Du kan bruge forskellige dækmaterialer som for eksempel bark, træflis, kakaoskaller eller granitskærver. Et sådant dæklag bevirker, at sollyset ikke når jorden og hindrer dermed at ukrudtsfrø spirer. Flerårigt ukrudt som mælkebøtter kvikgræs og skvalderkål kan ikke holdes nede med dækmaterialer, så det er vigtigt at fjerne alle rødder fra joden, før du fylder tilbage i planterenden.

Bemærk at afdækning med flis kræver lidt kraftigere gødskning, da formuldingsprocessen bruger en del af kvælstoffet.

Flis kan også mindske fordampningen af vand fra jorden og herved mindske udtørringen af planterne, når det bliver tørt.

Vanding

Træer meget sårbare for både udtørring og det modsatte. Det betyder, at der skal vandes i rigelige mængder, når det er tørt – min. 5 minut pr. plante, når det er rigtig tørt. Man kan ikke vande for meget hvis dræningsforholdene er i orden, og det er meget bedre at vande godt igennem 2 gange om ugen end slatvanding, hvor kun det øverste af jorden bliver gennemfugtet, det vand vil fordampe hurtigere end plantes rødder når at få gavn af vandet.

Er du i tvivl om hvornår der skal vandes eller om du har vandet nok, kan du grave et hul i ca. 40-50 cm. fra stammen. Er jorden tør under 5-7 cm. skal du vande og når du har vandet bør jorden være våd i det meste af hullet.

Gødskning

Træet skal først gødes, når den er i god vækst – typisk først det andet vækstår. Gødningen tilføres lige efter løvspring i foråret
. Gødningsformen kan være et tyndt lag kompost 2-3 cm. eller Bio Universal Havegødning 6-2-6 (+2)  med ca. 100-200 gram pr. kvm.

Valg af det rigtige træ

Når træet skal vælges er der flere ting, man skal tage højde for, før man vælger.

Man skal vurderer de fysiske forhold som jordbund, lysforhold, vindforhold, plads og anvendelse er meget vigtige punkter.

Vi har her forsøgt at opdele nogle af de mest brugte træer i Danmark ud fra deres kroneform og anvendelse.

Træer med kugleformet trækroneTræer med kugleformet trækrone.

 Anvendes primært omkring indgange og som solitære træer i haven og ved terrasser, hvor det ønskes at træerne ikke bliver for store.

.

.

Træer med hængende trækroneTræer med hængende trækrone.

Anvendes på plænen, eller solitært, eller på flere rækker langs indkørslen. Træerne er pladskrævende, med undtagelsele af hængekirsebær.

.

.

Små træer

Små træer

Små træer til små haver..

.

.

.

Mellemstore træerMellemstore træer.

Anvendes som solitære træer, eller i forgrunden af bede med lave buske eller stauder. .

..

.

Store træer Store træer

Havens store træer, bruges i de store landbohaver,- eller i haver hvor man ønsker et godt skygge eller klatretræ.

.

 

.

.

Pyramide / Søjleformede kroner Pyramide / Søjleformede kroner

Havens søjler. Anvendes typisk solitært, eller i bede for at give højde

.

.

.

Nåletræer med kegleformet kroneNåletræer med kegleformet krone.

Anvendes primært til at give haven højde og et stedsegrønt udsende, som kan lyse op i haven i vintermånederne.

.

 

Hvilken størrelse skal vælges

Træerne fåes typisk i mange forskellige størrelser, – først her en beskrivelse af de beskriveler du vil møde når du skal vælge et træ..

Barrodsplante
Planter der levres med nøgne rødder. Kun træer der kan tåle at blive plantet ud uden klump eller potte tilbydes som barrodsplanter, det er typisk for at gøre træet og håndteringen billigere.

Potte- Plante
Plante der er dyrket i en potte, betegnes ved pottens rumindhold af dyrkningsmedie.

Klumpplante
Planter der leveres med jordklump skal være dyrket i denne.

Halvstamme
Plante med stamme der er lavere end et egentligt stammet træ. Stammehøjden kan variere fra 40 cm. Til 160 cm. Mellem rodhals og kronens begyndelse. Forædlingsstedet kan være såvel nær rodhals eller nær kronen, men for at undgå synlighed af sammenvoksningen ikke omkring midten af stammen.

Heister
En heister er et ungt træ med en tydelig gennemgående stamme og med jævnt fordelte sidegrene ca. 40 cm. Fra rodhalsen.

Solitærplante
Er ekstra store planter der er produceret med henblik på anvendelse som enkeltstående plante i have eller anlæg. Her et for arten/sorten karakteristisk udseende.

Stammehøjde
Ved fjernelse af sidegrene fra rodhals eller basis dannes en stamme. Flere stammeformer findes:
• Frø- eller stiklingeformerede planter der opstammes.
• Opstammede podede planter:
a. Podet ved basis og trukket op.
b. Podet i stammehøjde
Stammehøjden er højden fra basis til krones nederste del.

Stammeomkreds = OH
Stammeomkredsen måles i cm. Rundt om stammen 1 meter over rodhalsen.

Generelt kan man sige at nu større træ der vælges, nu mere færdigt er træet også, derfor er et træ i størrelsen OH 8-10 typisk et halvfabrikata, hvor der er mange gange beskæring af kronen før den får den endelige kroneform. – (der er dog forskel på sorterne, hvor meget der skal arbejdes med dem) – Er træet ekstra omplantet eller 3 x omplantet, har træet været taget op og fået beskåret både rødder og kronen en ekstra gang, og en mere færdig krone er ved at danne sig. – typisk størrelser fra  OH 12-14 er 3 x omplantet. – Skal du have et træ med en veludviklet krone, så kun vil kræve minimal formning af kronen fremover, -skal du min. vælge et træ med en stammetykkelse på OH 20-25

Held og lykke med dit nye træ..

Gå til Webshop:

PlanterFrø, løg & knoldeHaveudstyrSpagnum, Muld og Kompost Drivhuse KrukkerGræs & RullegræsBark & KakaoflisAnlægsmaterialerBelægningKnust granit Brænde