Gødning, Plantevejledning

Mykorrhiza = svamperod

Mykorrhiza = svamperod er grupper af svampe der lever i symbiose (gensidig fordel ) med planterne. Svampenes rødder vokser sammen med planternes rødder, så svampen får stoffer fra bladenes fotosyntese (sukker ) fra planten som til gengæld får planten næringssalte…

Learn more