Praktisk brug af Champost

Champost kompost

Champost er et overskudsprodukt fra dyrkning af champignon. Det består af primært af hestegødning, der under fremstillingsprocessen tilsættes jordbrugskalk, ammoniak og vand. Champost bruges først som voksemedium for champignon og kaldes champignonkompost. Efter at være blevet brugt til dette formål…

Learn more

JORDARTER OG JORDFORBEDRING

JORDARTER OG JORDFORBEDRING

 

JORDARTER OG JORDFORBEDRINGFor at planter og græs vil vokse og trives sundt og godt, skal jordarbejdet før plantning og såning udføres omhyggeligt. Derfor vil jeg behandle emnet ret indgående, og det er noget af det første, der skal tages fat på bortset fra visse nødvendige flisearbejder, som betinger, at man kan færdes til og fra huset.

Learn more

Den gode havejord

Hvordan man får den gode HAVEJORD !

Gartnermuld1 Forudsætningen for at få succes med sit havearbejde er, at grundlaget, det vil sige jordbunden, er i orden. Ligesom et hus skal have et godt og stabilt fundament, skal haveplanterne og græsplænen have en god og stabil jord at gro i. Det kræver pleje og vedligeholdelse.

Denne artikel handler om, hvordan man kan få en god have jord og muld ved brug af kompost produkter. Artiklen handler udelukkende om pleje af en almindelig god, alsidig havejord og ikke om specielle havetyper som f.eks. sten- og surbundsbede.

Learn more

Hvad er god Kompost ?

Hvad er god KOMPOST ?

P1010003 Kompost er resultatet af en biologisk nedbrydning af organiske stof, som finder sted med tilførsel/tilgang af ilt. Ilten kommer som regel fra den atmosfæriske luft. Det organiske stof kan være alle former for plante og/eller dyrerester/-ekskrementer.

Den færdige, stabile kompost er typisk ved at man ikke længere kan skelne strukturen af udgangsmaterialerne med det blotte øje, og at den fortsatte nedbrydning sker så langsom, at der ikke udvikles høje temperaturer i komposten.

Learn more

Kompost og konstruktiv jordforbedring

Kompost og konstruktiv jordforbedring

Den største kompliment til frodigheden i vores have fik vi en sommeraften, da et par, der passerede på stien ud for, stoppede op og beundrede den. Da de blev inviteret inden for til en havevandring, kom det frem, at de selv havde store problemer med jorden, og at de de havde boet i kvarteret lige så længe som os.

Denne artikel Kompost og konstruktiv jordforbedring er skrevet af Havearkitekt – Rie Post fra firmaet

image

Learn more