Praktisk brug af Champost

Champost kompost

Champost er et overskudsprodukt fra dyrkning af champignon. Det består af primært af hestegødning, der under fremstillingsprocessen tilsættes jordbrugskalk, ammoniak og vand. Champost bruges først som voksemedium for champignon og kaldes champignonkompost. Efter at være blevet brugt til dette formål…

Learn more