Storblomstrende Roser

Storblomstrende rose Ingrid Bergman

De flotteste og mest fornemme roser findes blandt de storblomstrende roser. Roser med lange velformede stilke og flotte enkeltstående blomsterhoveder.

Beskæring
Lav en 3 årig beskæringsplan.

1.    år – beskæres rosen ned til ca. 10 cm. over jordoverfladen.
2.    år – beskæres rosen ned til ca. 15-20 cm.
3.    år – beskæres rosen ned til ca. 20-25 cm.

Følges dette råd vil man opnå sunde livskraftige planter.

Gødskning

Det er vigtigt for at opnå et godt resultat med roser og sikre sig en rig blomstring at der gødes.  – I det tidlige forår marts/april skal første gødning foregå, – Her kan jorden med fordel også suppleres med noget rosenjord eller god kompost. Roserne skal igen gødes maj/juni. dog senest i midten af juli,.

Bio Rosen Gødning 6-2-8 (+2) 10 kg. kan købes på  Plantetoret.dk 

Forebyg mod angreb af skadedyr og sygdomme
Storblomstrende roser bliver lettere angrebet af både sygdomme og skadedyr end mange af de andre rosentyper. Du kan selv forebygge med disse angreb, ved bl.a. at sørge for en korrekt beskæring, samt jævnlig vanding og gødning i følge forskrifterne.
Ligeledes er det vigtigt at alle sygdomsramte og beskadigede grene fjernes helt ved beskæringen.

Behandling.
Angreb af stråleplet kan i nogen grad reduceres hvis angrebne blade fjernes i tide, og der sprøjtes med et rosensvampemiddel, når angreb er konstateret.
Angribes roserne af bladlus, behandles disse med fx insektsæbe. Du kan også sørge for at der mange fugle i haven, ved bl.a. at sætte fuglekasser op. Husk også at fodre småfuglene vinteren over.

Storblomstrende Roser kan bestilles på Plantetoret.dk