Plantning af bunddækkeplanter


Plantning af bunddækkeplanter

Når du modtager dine nye bunddækkeplanter, er de ofte pakket tæt sammen, så fragten ikke bliver dyrere end nødvendigt, og så planterne støtter hinanden, så de ikke vælter rundt under transporten.

Når planterne pakkes ud, skal du være opmærksom på at grenene på planten, ikke hænger fast i hinanden. Grenene knækker let hvis de hænger fast i noget. Derfor bør du sikre, at hele plantetoppen er fri fra andre planter, inden du trækker den op. I nogle tilfælde kan det være en fordel at skære emballagen op, så planterne kan trækkes forsigtigt ud af siden.

Kontrollér altid på den medfølgende følgeseddel, at alle planter og varer er der, og i de størrelser og kvaliteter der står. Der kan være planter, der er rettet ned i antal eller rettet ned til 0. Planter der ikke kan leveres, vil ikke blive trukket på din konto eller blive faktureret. Årsagen til manglerne kan være, at pågældende planter er udsolgte og ikke kan skaffes, eller det kan være planter, der ikke har været klar til pakning og vil efter aftale sendes senere.

Er der efter gennemgangen af de modtagne planter, forhold der ikke er tilfredsstillende, skal du kontakte os på Plantetorvet.dk på mail: [email protected]

Når du har kontrolleret planterne, stilles de så de er lette at holde godt vandede. De må gerne stå i skygge, hvis det er muligt, så tørrer de knapt så hurtigt ud.

Nogle planter har svært ved at signalere, at de mangler vand. Prøv at mærke på jorden i klumpen.

Du kan evt. sænke klumpen på en plante under vand og lade den blive der 20 min. Derefter tager du den op og nu er den helt opvandet og du kan vurdere, hvor meget en opvandet plante vejer.

Vær opmærksom på at planter der står oven på jorden i potte, hvis det er tørt, varmt eller blæsende, maksimalt kan rumme vand nok til en dag.

Planterne bør plantes hurtigst muligt. Dog kan planter med potte plantes inden for en uge.

Plantebedet gøres klar.

Planternes klump sænkes under vand i 20 min, så de har vand nok.

Planterne fordeles rundt i bedet ( oven på jorden i potten ). Når de står som du gerne vil, tager du potten af og begynder at plante.

Hvis bedet er stort, kan det være en fordel at regne planteafstanden ud og så trække en snor og plante efter den og plante i forbandt (forskudt). Træk snoren i en 45 graders vinkel fra det sted du oftest ser på bedet. Ved at vende rækkerne på denne måde ser du hurtigst planterne som en flade og ikke som rækker.

Der graves et stort plantehul 2-3 gange så stort som planteklumpen.

Planten plantes i en dybde så der kommer 2 cm muld over planteklumpen. Hullet fyldes op og trykkes til så planteklumpen har god kontakt med mulden. Der fyldes 2 cm ind over klumpen.

Vand indtil jorden i hele plantehullet er gennemvandet.

Bedet / plantehullet vandes efter behov i en vækstsæson.

læs mere om vanding her>>

Grav et lille hul i kanten af plantehullet og mærk om mulden og planteklumpen er fugtig. Er der tørt /eller er klumpen tør vandes der grundigt. Vand ikke hvis der ikke er tørt.

Planterne vil hurtigt sætte deres rødder ud i den nye muld. I takt med at rødderne vokser ud i jorden bliver vandingsbehovet mindre og mindre.

I tørt, varmt og blæsende vejr, samt når nyvæksten er stor, bør du holde meget øje med planterne. Husk når planterne står oven på jorden, er der kun vand nok i klumpen til en dag.

En plante der bliver tørkestresset, kan stoppe sin vækst helt eller delvist i længere tid op til flere år. Det vil også sige, at planten er længere tid om at gro fast i bedet, så den kan klare sig selv uden vanding.

Så optimal vanding i  starten og i den første vækstsæson er meget vigtigt.

Gødskning bør ikke foretages senere end 1 august.  Derfor er gødning ikke nødvendigt ved efterårsplantning, men ved forårsplantning bør der gødes (med feks. BIO HAVEGØDNING) efter plantningen.

Er der planter, der ikke vokser som forventet eller dør, vil vi gerne høre fra dig, så snart du konstaterer dette, så vi kan finde en årsag / løsning. Det kan være en stor hjælp for os, hvis du kan maile et par billeder, der viser problemet

Det er vigtigt, du sætter dig ind i vores vejledninger, så planterne håndteres korrekt.

 

Vi har gro-garanti på vores planter, som betyder, at vi garanterer, at vi leverer vitale og livskraftige kvalitetsplanter, som ved korrekt håndtering etablerer sig og gror hos dig. Hvis der er planter, der ikke gror og etablerer sig, sender vi nye planter.

Bunddækkeplanter plantes for at:

 

 • Mindske ukrudts mængden og hermed reducere arbejdsindsatsen
 • Skabe smukke flader i haven

Nogle bunddækkeplanter (især stauderne) kan med fordel plantes sammen med de forårsblomstrende blomsterløg. Herved opnår man en ekstra blomstring, f.eks. vintergæk, tulipan eller pinseliljer.

Bunddækkeplanterne kan:

 

 • Blive få cm op til flere meter høje
 • Få stedsegrønne nåle eller bladplanter
 • Være blomstrende
 • Være med frugter der kan  spises
 • Være med dekorative frugter
 • Være duftende
 • Være stauder der visner ned om vinteren
 • Være planter der har smukke løvfarver og nogle smukke efterårs farver

Lysforhold

Lysforholdene er forhold, der bør overvejes, når plantetypen skal vælges. Nogle (især stedsegrønne bladplanter) foretrækker skygge for at klare sig optimalt. Andre (især planter der blomstrer) vil gerne have sol for at skabe mange blomster. Derfor! Undersøg de påtænkte planters lyskrav, så de lykkes optimalt. Under selv meget skyggede forhold er der planter, der trives godt.

Ukrudt

Ukrudtstrykket er ofte prioriteret højt og en bunddække beplantning kan på sigt næsten totalt reducere ukrudtet. Dog kan det også ende med større problemer end før plantning.

Princippet i denne form for ukrudtsbekæmpelse er, at når jorden er skygget helt, vil de store mængder ukrudtsfrø ikke spire. Et godt etableret bunddække vil ydermere tage først af vand og næring, så et ukrudtsfrø der spirer, får det endnu sværere med at etablere sig.

Flerårige ukrudtsplanter kan kun i ringe grad bekæmpes med skygge og konkurrence fra evt. nyplantede bunddækkeplanter. Ukrudtsplanterne vil ofte infiltrere bunddækkeplanternes rødder og top, og det vil være næsten umuligt at  skille bunddække og ukrudt ad og få foretaget en effiktiv ukrudtsbekæmpelse. Ofte vil det kræve en stor og grundig indsats i flere år.

Derfor er det meget vigtigt at sikre sig, at bedet er fri for flerårig ukrudt.

Flerårig ukrudt kan starte som frøukrudt.

Flerårige ukrudtsplanter kan f.eks. være skvadderkål, brændenælder, tidsler, senegræs eller mælkebøtter.

For ikke at invitere ukrudtet ind i bedet, bør der ikke plantes på for store afstande.

Der kan med fordel bruges flis mellem planterne, ligesom en ukrudts dug kan gøre underværker.

Metoder til at bekæmpe flerårig ukrudt:

 1. Jorden holdes fri for grønne planter i mindst 1 år ved mekanisk hakke, skovle eller fræse. Jorden skal holdes konstant sort for at kvæle ukrudt.
 2. Holde jorden dækket i et år med sort plastik eller sort ukrudts dug.
 3. Sprøjte med fx Vegano og gentage sprøjtningen efter  behov så jorden holdes sort (Vegano er et biologisk ukrudtsmiddel )
 4. Sprøjte en eller to gange med glyphosfat middel

Jordbehandling se vejledning>>

Planteroden se vejledning>>

Vanding se vejledning>>

Gødning se vejledning>>

Bunddækkeplanter se produkter>>