Læg grunden til den dovne have med et godt bunddække!

bunddaekke 1 Et tæt og frodigt bunddække giver haven et smukkere præg – og gør det nemmere for haveejeren.

Efteråret er en herlig tid for havefolket. Selv om havesæsonen så småt nærmer sig slutningen, er der endnu adskillige opgaver, der med fordel kan udføres her i efteråret, bl.a. plantning af bunddækkeplanter.

Bunddække er både kønt og nyttigt- og holder ukrudtet væk, når det først er tæt. Desuden er det hensigtsmæssigt at bruge bunddække, hvor det kan være svært at komme til, bl.a. på skråninger (bl.a. vinca minor og efeu). Her hjælper bunddækket også med at holde på jorden, hvilket især dværgmispel ’Coral Beaty’ er god til. Eller det kan anvendes på steder i haven, hvor man ikke kommer så tit, bl.a. bag mindre bygninger. Her kan der med fordel sættes skyggetålende bunddække (fx vinterglans), evt. sammen med klatreplanter op ad udhusets væg, så der herved skabes en spændende grøn passage i stedet for en unyttig strimmel jord. Op ad en kedelig mur kan krybende benved skabe liv med sit spændende hvidbrogede eller gulbrogede løv.

Læs mere om udnyttelse af bunddække i både Den dovne have og Gyldendals Havebog.

Som det fremgår kan både stauder og buske bruges som bunddække. Bunddækket skal passe til den sammenhæng, det indgår i, både æstetisk og vækstmæssigt. Under buske, der er lidt åbne forneden, kan der udmærket vælges et lidt højere bunddække, mens der under buske med grene tæt hen over jorden vælges et lavt bunddække. Bunddækket bør dog ikke konkurrere med de planter, det står under. Et tæt bunddække holder på fugten i jorden, hvilket både planter og mikroorganismerne i jorden har glæde af.

Der findes både løvfældende og stedsegrønne bunddækkeplanter til både sol og skygge, så det er muligt at imødekomme de fleste ønsker, uanset om det drejer sig om arealer på nordsiden af huset eller på en solfyldt skråning. Tidspunktet for plantning er rigtig fint nu, da der typisk er masser af vand i jorden om efteråret, og planterne kan nå at etablere sig, inden vinteren sætter ind. Men husk alligevel at vande, når der plantes!

Læs mere om egnede planter og deres muligheder i Gyldendals havebog og Havens nemme planter.

Der er rigtig mange muligheder og et stort udvalg af bunddækkeplanter på markedet. Som havearkitekt har jeg mulighed for at hjælpe haveejeren med at finde den rette plante til det rette sted, så resultatet bliver både smukt og nemt.”

Rie Post er havearkitekt, tegner haveplaner og er forfatter til bøgerne Den dovne have og Havens nemme planter samt hovedforfatter af Gyldendals Havebog, som netop udkommer i en ny udgave 1.oktober (kan købes hos boghandlerne).