Anlæg af store flader

Anlæggelse af flader med bunddækkende planter

 

I Danmark er jorden dækket med plantevækst det meste af året. Enten det er på bondens mark, på heden eller i haver og parker, er jorden næsten altid dækket af en eller flere former for planter. Når vi i køkkenhaven holder jorden fri for plantevækst (ukrudt), tager det da heller ikke mange dage, før jorden igen er dækket, og lugearbejdet kan genoptages.

Learn more