Buketroser


Buketroser
er nok den rosengruppe som er mest omfangsrig og har den største betydning og anvendelse i haverne. De er let genkendelige på deres blomster, som kommer i et vælg af store skærme. De findes stort set i samtlige farver. De anvendes typisk i små grupper eller evt. i sammenplantning med stauder. – De kan ligeledes bruges til plantning i krukker med god succes.

Beskæring
Buketroser beskæres i det tidlige forår, når risikoen for nattefrost er ved at være drevet over. De laveste sorter beskæres ned til ca. 10 cm. over overfladen. Mens de kraftigere sorter kun skal beskæres ned til ca. 20-25 cm. ellers kan det gå ud over deres frodighed og blomstring.

Gødskning

Det er vigtigt for at opnå et godt resultat med roser og sikre sig en rig blomstring at der gødes. – I det tidlige forår marts/april skal første gødning foregå, – Her kan jorden med fordel også suppleres med noget rosenjord eller god kompost. Roserne skal igen gødes maj/juni. dog senest i midten af juli,.

Bio Rosen Gødning 6-2-8 (+2) 10 kg. bestil>>

Planteafstand
Det anbefales at de lave buketroser plantes i en afstand på ca. 35-40 cm. og de høje sorter i en afstand på 40-50 cm.

Buketroser kan bestilles på Plantetoret.dk

Plantning med stauder.
Det er vigtig at der gives en god afstand, når der plantes med stauder, ellers kan roserne risikerer at få svampesygdomme. – Vælg stauder der ikke sender udløbere ind mellem roserne, og med en moderat kompakt vækst. Forslag til egnede stauder